Zpět

polibek

 

Má ústa na tvých ústech

Mé rty na tvých rtech

Múj dech s tvým dechem

Má dlaň ve tvé dlani

Má láska tvé lásce

Mé ťelo ve tvém ťěle

Mé myšlenky s tvýmy myšlenkami

Mé slzy v tvých slzách

Múj úsměv tvému úsměvu

Múj polibek tvému duchu!